Wedding - Ảnh Cưới Đẹp - Biển Nha Trang (Bảo Châu, Duy Thanh )

Ảnh Cưới Đẹp - Biển Nha Trang (Bảo Châu, Duy Thanh )

Bride & Groom: Bảo Châu, Duy Thanh Photographer: Đăng Thiện (Dolphin Li) Facebook | Google + Made by Ồ studio | www.opro.vn Location: Biển Nha Trang ................................................................... Mọi chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ Phone: 0914.919110 (Đăng Thiện) Email: yeucaheo@gmail.com Địa chỉ: 21 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM ................................................................... If you have a Facebook, go ahead and like Ồ Production page! Like Ồ Production page! Thanks! Copyright © 2011 Ồ Production. All rights reserved.

Source : http://www.flickr.com/photos/59096591@n07/12966965

Does this belong to you Or do you know who sells it ?

Login to comment